Albertina Andersson

Födelsedatum:1856-11-29
Dödsdatum:1935-04-25
Gravsatt:1935-05-05
Område: E
Gravnummer:ÖK E 241

Hitta till kyrkogården / församlingen

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker