Axel Alfred Söderbergh

Stenarbetare

1881-04-22 Födelsedatum
1934-11-06 Dödsdatum

Gravsatt: 1934-11-15

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker