Axel Alvar Olsson

Reparatör

1928-06-28 Födelsedatum
1971-02-21 Dödsdatum

Gravsatt: 1971-02-26

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker

Gravsatta inom samma gravplats