Beata Matilda Andersson

Födelsedatum:1868-03-08
Dödsdatum:1948-08-12
Gravsatt:1948-08-18
Ort:Julita
Område: E
Gravnummer:ÖK E 366

Hitta till kyrkogården / församlingen

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker