Bengt Gunnar Andersson

Födelsedatum:1928-02-11
Dödsdatum:2017-03-31
Gravsatt:2017-07-19
Ort:Katrineholm
Område: E
Gravnummer:ÖK E 324, 325

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker