Erik Andersson

Födelsedatum:1844-09-20
Dödsdatum:1932-02-19
Gravsatt:1932-02-28
Område: E
Gravnummer:ÖK E 187

Hitta till kyrkogården / församlingen

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker