Erik Olsson

Fiskare

1848-07-09 Födelsedatum
1928-04-28 Dödsdatum

Gravsatt: 1928-05-06

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker

Gravsatta inom samma gravplats