Ernst Andersson

Födelsedatum:1887-12-09
Dödsdatum:1962-12-12
Gravsatt:1962-12-22
Område: E
Gravnummer:ÖK E 091, 092

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker