Frans Vilhelm Sällström

Soldat

1850-04-26 Födelsedatum
1936-01-18 Dödsdatum

Gravsatt: 1936-01-26

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker