Helga Maria Andersson

Födelsedatum:1918-06-10
Dödsdatum:1934-09-20
Gravsatt:1934-10-02
Område: E
Gravnummer:ÖK E 196

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker