Jan-Erik Artur Andersson

Födelsedatum:1954-07-13
Dödsdatum:2001-04-12
Gravsatt:2001-04-27
Ort:Katrineholm
Område: E
Gravnummer:ÖK E 062, 063

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker