Johan Celing Persson

Målare

1854-10-14 Födelsedatum
1935-12-02 Dödsdatum

Gravsatt: 1935-12-08

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker