Karl Erik Andersson

Födelsedatum:1866-11-05
Dödsdatum:1959-06-19
Gravsatt:1959-06-28
Område: E
Gravnummer:ÖK E 264, 265

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker