Karl-Erik Ling

Soldat

1860-10-24 Födelsedatum
1940-04-30 Dödsdatum

Gravsatt: 1940-05-05

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker