Karl Johan Lott

Ladugårdskarl

1851-03-21 Födelsedatum
1943-11-19 Dödsdatum

Gravsatt: 1943-11-28

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker

Gravsatta inom samma gravplats