Karl Konrad Söderbäck

Arbetare

1861-12-09 Födelsedatum
1929-06-24 Dödsdatum

Gravsatt: 1929-06-30

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker