Karl Lindberg (Olsson)

Snickare

1865-03-07 Födelsedatum
1936-07-10 Dödsdatum

Gravsatt: 1936-07-19

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker