Karl Oskar Pettersson

Skräddare

1877-08-26 Födelsedatum
1933-12-16 Dödsdatum

Gravsatt: 1933-12-24

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker