Lars Erik Larsson Lindberg

Snickare

1844-01-22 Födelsedatum
1929-02-16 Dödsdatum

Gravsatt: 1929-02-24

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker