Lars Johan Sällström

Snickare

1865-08-22 Födelsedatum
1950-11-24 Dödsdatum

Gravsatt: 1950-12-03

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker