Anna Gertrud Ingeborg Andersson

Födelsedatum:1914-04-06
Dödsdatum:2002-06-23
Gravsatt:2002-07-05
Område: G
Gravnummer:ÖK G 051, 052

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

0151-141 00

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker