Bo Gustav Johansson

Födelsedatum:1947-12-10
Dödsdatum:2002-04-17
Gravsatt:2002-05-03
Ort:Katrineholm
Område: G
Gravnummer:ÖK G 130

Hitta till kyrkogården / församlingen

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

0151-12080

helena.ohrn@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker