Bror Oskar Andersson

Födelsedatum:1925-12-14
Dödsdatum:2009-10-06
Gravsatt:2009-10-30
Ort:Vingåker
Område: G
Gravnummer:ÖK G 059, 060

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

0151-12080

helena.ohrn@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker