David Gunnar Karlsson

Födelsedatum:1912-04-09
Dödsdatum:1995-07-27
Gravsatt:1995-08-09
Ort:Katrineholm
Område: G
Gravnummer:ÖK G 057, 058

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker