Inga Sofia Aldelöf

Födelsedatum:1921-07-01
Dödsdatum:2009-01-06
Gravsatt:2009-02-04
Ort:Katrineholm
Område: G
Gravnummer:ÖK G 114, 115

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

0151-141 00

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker