Johan Ivar Gustafsson

Födelsedatum:1900-10-05
Dödsdatum:1983-06-26
Gravsatt:1983-07-02
Ort:Bergliden
Område: G
Gravnummer:ÖK G 106, 107

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker