Signe Andersson

Födelsedatum:1929-08-29
Dödsdatum:2020-03-13
Gravsatt:2020-07-09
Ort:Katrineholm
Område: G
Gravnummer:ÖK G 061, 062

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker