Stina Andersson

Födelsedatum:1908-04-20
Dödsdatum:1996-10-12
Gravsatt:1996-10-25
Ort:Katrineholm
Område: G
Gravnummer:ÖK G 118, 119

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

0151-12080

helena.ohrn@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker