Vä-Skepparslövs pastorat

Kontaktinformation
Vä-Skepparslövs pastorat

044-24 64 30

va.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/va-skepparslov

Snårarpsvägen 1
291 65 KRISTIANSTAD