Vänersborg och Väne-Ryrs församling

Kungsgatan 23
46233 VÄNERSBORG

0521-26 55 00

vanersborg.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vanersborg

Kyrkogårdar