Karenina Odström

Födelsedatum:1933-01-23
Dödsdatum:2015-05-09
Gravsatt:2015-07-24
Ort:Vårgårda
Gravnummer:1 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Algutstorp

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se