Adina Andersson

Födelsedatum:1886-02-28
Dödsdatum:1950-04-02
Gravsatt:1950-04-10
Ort:Fullestad
Gravnummer:Fs 55

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se