Åke Halfdan Johansson

Födelsedatum:1909-12-21
Dödsdatum:1949-05-14
Gravsatt:1949-07-10
Ort:Fullestad
Gravnummer:Fs 59

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se