Andreas Karlsson

Födelsedatum:1839-07-21
Dödsdatum:1907-04-06
Gravsatt:1907-04-14
Ort:Fullestad
Gravnummer:Fs 101

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se