Anna Björk

Födelsedatum:1894-03-12
Dödsdatum:1972-08-24
Gravsatt:1972-08-31
Ort:Fullestad
Gravnummer:Fs 240

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se