Anna Sofia Andersson

Hustru | Fullestad

1856-02-14 Födelsedatum
1941-02-09 Dödsdatum

Gravsatt: 1941-02-16

Fs 106

Fullestad Kyrkogård

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Sverige, Västra Götaland

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

Fullestad Kyrkogård

www.vargardapastorat.se

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

Gravsatta inom samma gravplats