Anna Sofia Andersson

Födelsedatum:1856-02-14
Dödsdatum:1941-02-09
Gravsatt:1941-02-16
Ort:Fullestad
Gravnummer:Fs 106

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se