Annie Kristina Börjesson

Födelsedatum:1975-02-07
Dödsdatum:2005-12-04
Gravsatt:2007-06-26
Ort:Tibro
Gravnummer:Fs 296, 297, 298

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se