Axel Berg

Födelsedatum:1878-11-18
Dödsdatum:1966-11-20
Gravsatt:1966-11-25
Gravnummer:Fs 218, 219, 220, 221, 222

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se