Bengt Gunnar Lennart Andersson

Födelsedatum:1934-08-11
Dödsdatum:2018-12-31
Gravsatt:2019-05-18
Ort:Stora Kopparberg, Falun
Gravnummer:Fs 508

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se