Bror Andersson

Födelsedatum:1901-11-05
Dödsdatum:1971-09-28
Gravsatt:1971-10-06
Gravnummer:Fs 238, 239

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se