Christian Daneluis

Födelsedatum:1985-11-01
Dödsdatum:1996-07-06
Gravsatt:1996-07-17
Ort:Fullestad
Gravnummer:Fs 294, 295

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se