Eivor Andersson

Födelsedatum:1920-06-12
Dödsdatum:1994-01-18
Gravsatt:1994-01-29
Gravnummer:Fs 290, 291

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se