Elisabet Blom

Födelsedatum:1959-08-17
Dödsdatum:1979-03-16
Gravsatt:1979-03-24
Gravnummer:Fs 270, 271, 272

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se