Elna Anna-Britta Andersson

Födelsedatum:1920-05-28
Dödsdatum:2016-06-15
Gravsatt:2016-07-15
Ort:ALINGSÅS
Gravnummer:Fs 247

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se