Elsa Karlsson

Födelsedatum:1908-02-27
Dödsdatum:1925-07-08
Gravsatt:1925-07-19
Gravnummer:Fs 15

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se