Emma Josefina Dahlgren

Födelsedatum:1856-12-17
Dödsdatum:1924-04-02
Gravsatt:1924-04-10
Gravnummer:Fs 11

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se