Erik Andersson

Födelsedatum:1914-03-01
Dödsdatum:1981-10-03
Gravsatt:1981-11-04
Ort:Fullestad
Gravnummer:Fs 111

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se