Erik Gösta Roland Engström

Födelsedatum:1924-05-24
Dödsdatum:2015-01-10
Gravsatt:2015-02-04
Ort:Partille
Gravnummer:Fs 245, 246

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se