Frida Karlsson

Födelsedatum:1894-10-23
Dödsdatum:1979-02-06
Gravsatt:1979-02-16
Gravnummer:Fs 227, 228, 229

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se