Gerda Boström

Födelsedatum:1879-08-14
Dödsdatum:1958-10-04
Gravsatt:1958-10-11
Gravnummer:Fs 37

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se